Image
TASCI | Avukatlık & Danışmanlık
Social Share

AVUKATLIK
HİZMETİ

Belirtmek isteriz ki, Ofisimiz, avukatlık hizmetini icra ederken, öncelikle, müvekkillimiz ile karşı taraf arasındaki hukuki uyuşmazlığı, müzakereler yoluyla çözümlenmesini hedeflemektedir; bu kapsamda, gerekli hukuki incelemeleri ve hazırlıkları yaparak, müvekkillerimize hukuki ve stratejik görüşler sunmaktadır.
Sulh yolunun çözümsüz kalması halinde, Ofisimiz, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıda belirtilen hukuk alanını ve buna bağlı olarak uygulanacak hukuk kurallarını tespit etmekte ve izlenecek yol haritasını çıkarmaktadır. Daha sonra, müvekkillerimizin uygunluk vermesi doğrultusunda, hukuki süreç başlatılmaktadır.
Bu bağlamda, müvekkillerimizin bilgisi ve/veya onayı olmadan herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu noktada belirtmek isteriz ki, müvekkillerimizden istenen onay tamamen teknik konularla alakalı olup, hukuki konulara ilişkin tüm sorumluluk Ofisimize aittir.
01
DAVA DEPARTMANI

Müvekkillerimiz tarafından, üçüncü kişilere karşı açılmış veya açılacak; ya da üçüncü kişiler tarafından müvekkillerimize karşı açılmış davaların, Mahkemeler aracılığıyla, en lehe şekilde çözülmesini,

02
İCRA DEPARTMANI

Müvekkillerimiz tarafından, üçüncü kişilerden tahsil edilemeyen kıymetli evrak ve hakların, cebri icra yoluyla tahsil edilmesini ve/veya yerine getirilmesini,

03
TAHKİM DEPARTMANI

Müvekkil ve karşı taraf arasında çıkan uyuşmazlıkların, Mahkemeler yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlenmesini,

Image
0 Days CASE RESEARCH
0 Hours UX PROTYPES
0 Months UI DESIGNS
0 Days FINAL LAUNCH

HUKUKİ
FAALİYET ALANLARIMIZ

Image
 • Aile Hukuku
 • Anayasa Hukuku
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Basın Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Birleşme ve Devralmalar
Image
 • Çevre Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku
 • İnternet Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Image
 • İcra İflas Hukuku
 • İlaç ve Sağlık Hukuku
 • İdare Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Medya Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Rekabet Hukuku
Image
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Sözleşme Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Taşıma Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Vergi Hukuku

DANISMANLIK
HİZMETİ

Ofisimiz, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerimiz lehine, güvenli bir hukuki altyapının kurulması, hukuki ihtilaf sayısının en aza indirilmesi, karşılaşılan ihtilaflarda şirket menfaatlerinin azami ölçülerde korunmasını hedeflemektedir.
Bu kapsamda, Ofisimiz,
-Sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi,
-İhtarnamelerin ve ihbarnamelerin hazırlanması,
-Sözlü veya yazılı tüm sorulara, mevzuat, içtihat ve doktrin dayanaklı, yazılı olarak cevap verilmesi,
-Her türlü dava, icra ve yazılı dokümantasyonun hukuki denetimi,
-Talep edilen hallerde toplantılara katılmak,
-Şirket ana sözleşmelerinin yazılması,
-Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması,
-Şirket genel kurul işlemleri; hisse devri işlemleri,
-Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri,
-Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi,
-Şirket ortaklarının haklarının korunması, gibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

TERCÜME
HİZMETİ

Ofisimiz, tercüman ekibiyle birlikte,
Türkçe - İngilizce ve İngilizce -Türkçe hukuki tercümanlık hizmetleri vermektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Taşcı Avukatlık & Danışmanlık Hizmetleri
Image
Image
Image
Image
Image